Regulamin obowiązujący wszystkich użytkowników

 1. Autorem serwisu, i pomysłodawcą jest Wojciech Piernicki. (Skrypty wykorzystane na stronie zostały opisane w dziale o stronie)
 2. Kopiowanie kodu HTML, skryptów JavaScript oraz elementów graficznych bez zgody autora jest zabronione!
 3. Pamiętaj, aby korzystać z serwisu tak, by nie zaszkodzić pozostałym użytkownikom.
 4. Wszystkie dane podawane w serwisie muszą być zgodnie z prawdą.
 5. Podane dane podczas rejestracji konta nie są ujawniane osoba trzecim bez zgody użytkownika.
 6. Zabrania się:
  • Podawania kogoś innego za autora i pomysłodawcę serwisu niż Wojciech Piernicki.
  • Podawania fałszywych danych podczas rejestracji konta.
  • Prób włamań na konta innych użytkowników, zgadywania haseł, zmian hasła oraz wysyłania potwierdzeń rejestracji innych kont.
  • Podczas rejestracji zabrania się stosowania nazw powszechnie stosowanych za obraźliwe.
  • Zamieszczania treści niezgodnej z polskim lub międzynarodowym prawem.
  • Prób wpisywania w pola formularzy tagów języka HTML.
 7. Administrator ma prawo:
  • Zmieniać zasady funkcjonowania serwisu.
  • Zmieniać zasady regulaminu po uprzednim poinformowaniu za pośrednictwem wiadomości na stronie serwisu.
  • Usunąć konto w wypadku złamania którejś z zasad regulaminu, bez ostrzeżenia.
  • Wysyłać listy informacyjne oraz reklamowe do wszystkich użytkowników.
 8. Konto może zostać skasowane:
  • Jeśli pozostanie nie aktywne przez okres czasu przekraczający tydzień od rejestracji.
  • Gdy zostanie złamana któraś z zasad regulaminu.
  • Na wyraźne życzenie użytkownika konta
 9. Adres email musi być poprawny w przeciwnym wypadku aktywacja konta jest nie możliwa.
 10. Serwis www.tamworth.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę konta z przyczyn technicznych.
 11. Serwis www.tamworth.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie mogą wyniknąć podczas problemów w korzystaniu i użytkowaniu serwisu.
 12. Każdy jest zobowiązany na bieżąco znać zasady regulaminu i ich przestrzegać.
 13. Wysyłając formularz rejestracyjny, użytkownik akceptuje wszystkie punkty regulaminu i zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji przez www.tamworth.pl w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. (Dz.U. nr 133 z 1997 r.).
 14. Administrator nie musi tłumaczyć swoich decyzji o ile nie chce :-).

Do góry

Regulamin forum

 1. Forum dyskusyjne www.tamworth.pl służy do prowadzenia dyskusji, wymiany własnych poglądów i opinii oraz wzajemnej pomocy na danych działach tematycznych.
 2. Korzystanie z forum www.tamworth.pl jest całkowicie bezpłatne.
 3. Jedynym warunkiem uczestniczenia w dyskusjach prowadzonych na forum www.tamworth.pl jest rejestracja użytkownika z podaniem pseudonimu i adresu e-mail (istotne jest podanie prawdziwego adresu, na który zaraz po rejestracji wysłany zostanie klucz aktywujący).
 4. Treść wysyłanych przez użytkowników wiadomości, powinna być zgodna z danym działem tematycznym forum, dlatego też przed wysłaniem takowej, użytkownik powinien zapoznać się z opisem wszystkich działów tematycznych i wybrać dla swojej wiadomości właściwy dział. W przypadku problemów z wybraniem odpowiedniego działu zawsze można poprosić o pomoc moderatora/administratora.
 5. Wiadomość na fumum nie może być żadną formę reklamy. W przypadku wysłania takiej treści będą one usuwane a w powtarzających się przypadkach zostanie zablokowane konto użytkownika.
 6. Korzystający z forum użytkownicy powinni pamiętać o przestrzeganiu obowiązującego prawa i ogólnie przyjętych zasad etycznych. Korzystanie z forum do celów uznanych powszechnie za szkodliwe, nielegalne bądź niemoralne jest niedopuszczalne.
 7. Szczególnie należy unikać:
  • wysyłania wiadomości, które zawierają wyrażenia, treści bądź jakiekolwiek inne materiały, uznane powszechnie za obraźliwe, wulgarne, nieetyczne, obrażające czyjeś uczucia (np. religijne), itp.
  • wyrażania się publicznie w sposób wulgarny wobec innych użytkowników (dot. także ocenzurowanych wulgaryzmów, np. gwiazdkami).
  • załatwiania na forum swoich prywatnych spraw (do tego służą np. wiadomości prywatne - PW)
  • wywoływania konfliktów burzących przyjazną atmosferę na forum
  • ukazywania korespondencji prywatnej bez zgody jej autora.
  • ujawniania publicznie danych osobistych (swoich bądź innych osób) takich jak adres, telefon, używanych przez siebie haseł, itp.
  • nieprzestrzegania praw autorskich przy reprodukowaniu danego materiału na forum
  • PISANIA WIELKIMI LITERAMI - nie musisz wrzeszczeć :P
  • używania 'gwary' młodzieżowej i zniekształceń utrudniających czytanie typu: tesh, jush, moshe, itp.
  • przesadnego formatowania tekstu. Kolorowanie i zwiększanie/zmniejszanie czcionki dozwolone jest tylko w szczególnych przypadkach, a o takowych decyduje administrator.
  • powielania jednego tematu na kilku działach tematycznych. Wystarczy, że napiszesz swoją wiadomość raz, zainteresowane osoby na pewno ją przeczytają
 8. Przy pisaniu na forum należy pamiętać o tym, że:
  • Udzielając się w rozpoczętej dyskusji, należy starać się nie odbiegać od tematu.
  • Staraj się jasno przedstawiać swoją wiadomość (problem), tak żeby inni byli w stanie zrozumieć o co Ci chodzi. Jeśli będziesz pisał niezrozumiale, chaotycznie i do tego z błędami, zmniejsza to szansę uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie.
  • Jasno i konkretnie tytułuj swoje tematy. Tematy typu "Pomocy!!!!", "Mam problem", itp. nie są mile widziane.
  • Zanim zapytasz - poszukaj! Możliwe, że już wcześniej ktoś zadał pytanie, na które poszukujesz odpowiedzi. Pewne pytania pojawiają się wielokrotnie na forum.
 9. Avatar:
  • rozmiar avataru nie może przekroczyć rozmiaru wymaganego przez system forum.
  • plik graficzny nie może przekroczyć wagi wymaganej przez system forum.
  • zawartość obrazka nie może być sprzeczna z zasadami moralnymi (np. pornografia).
  • animacje są niewskazane.
  • należy unikać jaskrawych kolorów.
  • nie wolno korzystać z avatara zrobionego i używanego przez innego użytkownika forum (chyba że wyrazi on na to zgodę).
  • w avatarze nie może znajdować się obrazek rangi, ponieważ może to prowadzić do nieporozumień.
 10. Sygnaturki (podpisy):
  • nie może zawierać tekstów niecenzuralnych i mogących obrazić daną osobą bądź grupę osób.
  • nie powinna zawierać linków do stron z wyskakującymi nagle oknami, wieszających przeglądarkę, pornograficznych, o tematyce warezowej oraz reklamujących inne strony łamiące prawo.
 11. Nicki (pseudonimy):
  • nie mogą być obraźliwe i urażać czyiś przekonań czy poglądów (religijnych, politycznych, itp.)
  • nie mogą być adresem strony www
  • muszą się składać z minimum 3 znaków (maksymalnie 30 znaków). Znakami mogę być litery, cyfry oraz znaki odstępu (Odstępy to: spacja, „_”, „+”, „-”, „[” i „]”)
 12. Nicki, które nie będą zgodne z powyższymi zasadami lub z innych przyczyn zostaną uznane przez administrację za 'niepoprawne', zostaną zablokowane.
 13. Jedna osoba powinna posiadać tylko jedno konto na forum. (wyłączając administratora serwisu)
 14. Nieprzestrzeganie zasad obowiązujących na forum prowadzi do edycji/usunięcia/zamknięcia danego postu/tematu bądź czasowego lub stałego uniemożliwienia dostępu do forum użytkownikowi (w wyjątkowych sytuacjach).

Do góry

Regulamin ogłoszeń

 1. Dział ogłoszenia przeznaczony jest do zamieszczania ogłoszeń drobnych przez użytkowników serwisu zgodnie z regulaminem oraz poszanowaniem prawa
 2. Ogłoszenia będą regularnie sprawdzane i w przypadku złamania regulaminu usuwane.
 3. Warunkiem zamieszczania ogłoszeń w serwisie www.tamworth.pl jest rejestracja użytkownika z podaniem pseudonimu i adresu email (istotne jest podanie prawdziwego adresu, na który zaraz po rejestracji wysłany zostanie klucz aktywujący), i jest ona niezależna od forum dyskusyjnego.
 4. Dane osobiste (za wyjątkiem pseudonimu i adresu email) są szyfrowane i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 5. Ogłoszenia są całkowicie bezpłatne.
 6. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat (aczkolwiek jest to mało prawdopodobne).
 7. Korzystający z ogłoszeń użytkownicy powinni pamiętać o przestrzeganiu obowiązującego prawa i ogólnie przyjętych zasad etycznych. Korzystanie z ogłoszeń do celów uznanych powszechnie za szkodliwe, nielegalne bądź niemoralne jest niedopuszczalne.
 8. Zabranie się zamieszczania ogłoszenia,
  • którego treść nie odpowiada zdeklarowanym kategorii i działowi.
  • zawierającego wulgaryzmy (dot. także ocenzurowanych wulgaryzmów, np. gwiazdkami).
  • którego treść zawiera ofertę sprzedaży lub kupna narkotyków, dopalaczy, lekarstw, używek, papierosów lub alkoholu.
  • którego treść nakłania odbiorcę do użytkowania/kupowania/obrotu przedmiotami/usługami prawnie zakazanymi
  • którego treść narusza zasady etyki i dobrego smaku (dotyczy także nazw używanych w adresach email)
  • które jest powieleniem innego ogłoszenia nawet jeśli dokonało się drobnych modyfikacji
  • o znamionach SPAMU.
  • które zostało napisana z rażącymi błędami ortograficznymi…
  • którego treść oferuje sponsoring, odpłatne usługi seksualne.
  • które obraża innych użytkowników bądź inne osoby.
 9. Przy pisaniu ogłoszenia należy pamiętać o tym, że:
  • Cześć pól oznaczona specjalnym kolorem jest wymagana.
  • Można dodać do 6 zdjęć
  • Ogłoszenie zamieszczona zostanie automatycznie na okres 30 dni. W przypadku utraty ważności należ usunąć lub zawiesić wyświetlanie ogłoszenia
  • Przed upływem ważności powinien zostać wysłany email przypominający o możliwości wydłużenia okresu wyświetlania.
  • Po upływnie terminu wyświetlania ogłoszenie zostanie automatycznie usunięte.
 10. Serwis www.tamworth.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń, jednakże dołoży wszelkich starać do usuwania treści łamiących regulamin w jak najszybszym czasie.
 11. Serwis www.tamworth.pl zastrzega sobie prawo do usuwania ogłoszeń bez podania przyczyny.
 12. Serwis www.tamworth.pl nie ponosi odpowiedzialności, za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług sprzedawanych w ramach ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolności Wystawiającego do ich sprzedaży oraz wypłacalności Użytkowników składających oferty kupna.
 13. Serwis www.tamworth.pl jego przedstawiciele oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek transakcję zawartą za pomocą serwisu ogłoszeniowego, wliczając w to m.in. wszelkie roszczenia związane z towarami i usługami sprzedawanymi w ramach ogłoszeń, również te dotyczące niezgodności towarów z opisem oraz wysokości ofert cenowych.
 14. Serwis www.tamworth.pl zastrzega sobie prawo do usunięcie, zablokowania lub zawieszenia konta użytkownika bez podania przyczyny.
 15. Serwis www.tamworth.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 16. Serwis www.tamworth.pl zastrzega sobie prawo do zaprzestanie świadczenia usługi zamieszczania ogłoszeń lub też wprowadzenia modyfikacji i zmian.
 17. W przypadku problemu związanego z korzystaniem z ogłoszeń prosimy o kontakt na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 18. W dziale ogłoszenia zastosowanie ma również regulamin obowiązujący wszystkich użytkowników serwisu www.tamworth.pl

Do góry